Internet światłowodowy | Telewizja kablowa | Telefon stacjonarny

Konfiguracja poczty e-mail

 

Usługa                                                        Adres sewera                                   Port

Odbiór poczty POP3                            poczta.wieszowanet.pl                 110 lub 995

Zarządzanie pocztą IMAP                  poczta.wieszowanet.pl                 143 lub 993

Wysyłanie poczty SMTP                     poczta.wieszowanet.pl                 25 lub 587

Zalecamy szyfrowanie STARTTLS w wysyłaniu i odbiorze poczty!