Internet światłowodowy | Telewizja kablowa | Telefon stacjonarny

Konfiguracja poczty e-mail

Usługa

Odbiór poczty POP3

Zarządzanie pocztą IMAP

Wysyłanie poczty SMTP

Adres serwera

poczta.wieszowanet.pl

poczta.wieszowanet.pl

poczta.wieszowanet.pl

Port

110 lub 995

143 lub 993

25 lub 587

Zalecamy szyfrowanie STARTTLS w wysyłaniu i odbiorze poczty!